Poziv za dostavljanje ponuda

Izmjena Poziva za dostavu ponuda za nabavku usluga, Aneks II.dio B.Zakona o javnim nabavkama, Pružanje usluga smještaja i ishrane za potrebe MO i OS BiH na prostoru BiH, broj: 11-03-26-1407-4/20

20.7.2020