Poziv za dostavljanje ponuda

Izmjena poziva za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama: ugovaranje poslova obavljanja nabavke usluga laboratorija - laboratorijski pregledi (kod JRJN 85145000-7) za 2020. godinu za potrebe MO i OS BiH

3.8.2020