Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama (ugovaranje poslova obavljanja zdravstvenih pregleda za potrebe MO i OS BiH) broj: JN1 11-03-26-104-3/20 od 18.06.2021. godine

22.6.2021