Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga Aneksa II. Dio B. Zakona o javnim nabavkama (nabavka agencijskih usluga smještaja i ishrane za potrebe MO i OS BiH na prostoru BiH) broj: JN1 11-03-26-138-4/21 od 30.07.2021.

12.8.2021