Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama: usluge smještaja i ishrane u cilju preventivne zaštite mentalnog zdravlja i psiho–socijalne asistencije i relaksacije pripadnika MO i OS BiH, JN1 11-03-26-3-5/20 od 20.08.2021. godine

1.9.2021