Obilježavanje 8. godišnjice Dana OS BiH

“Dani otvorenih vrata” u kasarni “Rajlovac OS BiH”

15.11.2013

U povodu obilježavanja 8.godišnjice formiranja OS BiH, 14.11.2013.godine u kasarni “Rajlovac OS BiH” održana je manifestacija “Dani otvorenih vrata”, koju je posjetilo oko 520 djece iz vrtića, domova i osnovnih škola iz Hadžića, Breze i Sarajeva, u pratnji roditelja, vaspitača i učitelja.

Nosilac organizacije ove manifestacije je Komanda Brigade taktičke podrške. Ovom prilikom posjetioci su mogli da upoznaju personal ove brigade i da vide opremu i sredstva sa kojima raspolaže. Pored jedinica Brigade taktičke podrške na ovoj manifestaciji učešće su uzele i jedinice iz sastava Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane, kao i 8.logistički bataljon koji se nalaze na vojnoj lokaciji “Rajlovac OS BiH“. Prisutnima je posebno interesantno bilo vidjeti vježbe koje su izveli pripadnici Bataljona vojne policije iz sastava Brigade taktičke podrške, vidjeti helikoptere, a veliko interesovanje pokazali su i za sva druga sredstva i opremu. Veliki broj mališana je izrazio želju da jednog dana i oni postanu vojnici.

Info: brTP