Obilježavanje 8. godišnjice Dana OS BiH

Dobrovoljno darivanje krvi pripadnika 2/6.pbr

6.12.2013

U nizu aktivnosti koje su se provodile u povodu obilježavanja 1.decembra Dana OS BiH 04.12.2013.godine u kasarni “Adil Bešić“ provedena je akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Kao i predhodnih godina u saradnji sa Službom za transfuziologiju Kantonalne bolnice “Doktor Irfan Ljubijankić“ pripadnici 2.pb su učestvovali u akciji DDK, testiranja krvi darivaoca na transmisivne bolesti i određivanju krvih krupa ABO sistema i Rh faktora, te pomoći civilnim i zdravstvenim ustanovama (CZU) na popuni rezervi krvi.

Ovom prilikom krv je darovalo 20 pripadnika koji su i ovaj put kroz ovu aktivnost pokazali humanost na djelu.

Ova aktivnost je od neprocjenjive vrijednosti kao vid pomoći pripadnika OS BiH civilnim i zdravstvenim ustanovama na popuni rezervi krvi, te ovakve i slične aktivnosti će se primjenjivati i ubuduće.

Info: 6.pbr