MPC WS

Sastanak najviših predstavnika Ministarstva odbrane BiH i delegacije NATO-a

20.3.2013

U Ministarstvu odbrane BiH je 19. 03. 2013. godine održan sastanak najviših predstavnika Ministarstva odbrane BiH sa delegacijom NATO-a koja boravi u Sarajevu u okviru NATO koordinacione radionice vojnog partnerstva 2013 (Military Partnerships Coordination Workshops - MPC WS 13).

Sastanku su prisustvovali ministar odbrane Zekerijah Osmić sa zamjenicima ministra Marinom Pendeš i Mirkom Okolićem, a delegaciju NATO-a su sačinjavali general Mieczyslav Bienek, zamjenik komandanta Savezničke komande za transformaciju i general Sandor Fucsku, zamjenik načelnika Štaba za vojno partnerstvo Vrhovne komande združenih snaga u Evropi (MPD SHAPE), sa saradnicima.

Razgovaralo se o učešću pripadnika OS BiH u operacijama podrške miru, rješavanju viškova naoružanja i municije, dokumentu „Pregled odbrane“, NATO perspektiva programu, te Akcijskom planu za članstvu u NATO (MAP).

Ministar odbrane Zekerijah Osmić je istakao da je saradnja sa NATO-om ključni proces u reformi odbrambenog sistema, te da Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH svoje aktivnosti provodi prema NATO standardima.

Također, generalima Bieneku i Fucsku, ministar je zahvalio na dosadašnjoj podršci koju NATO pruža Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH i iskazao uvjerenje da će se saradnja sa NATO-om nastaviti i u budućnosti, te da će sa aktivacijom MAP-a biti još izraženija.

General Mieczyslav Bienek je istakao zadovoljstvo naporima koje Ministarstvo odbrane čini u reformi odbrambenog sektora, na globalnom nivo učešćem u operacijama podrške miru, kao i regionalnim aktivnostima za stvaranje sigurnog okruženja na Balkanu. Također, general Bienek je izrazio zahvalnost učešćem Ministarstva odbrane u aktivnostima NATO-a kroz ispunjavanje Partnerskih ciljeva, te podržao BiH na njenom putu ka NATO.

Generali Bienek i Fucsku su istog dana imali sastanak i sa v.d. načelnika Zajedničkog štaba general majorom Antom Jelečem, sa kojim su razgovarali o aktivnostima Oružanih snaga BiH i saradnji sa NATO-om.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba