Demanti

Demant na pisanje novinara N.N., Portala „Klix.ba“ od 18. oktobra 2015. godine

22.10.2015

Na portalu Klix.ba od 18.oktobra 2015. godine, objavljen je tekst pod naslovom „Pripadnici OS BiH razočarani: Ne daju da napredujemo, u 35. godini nas otpuštaju“, u kojem se pokušalo informirati javnost o stanju u Oružanim snagama BiH (OS BiH) u oblasti prijema i napredovanja profesionalnih vojnih lica (PVL ) u službi.

Nažalost, prihvatajući stavove i argumente samo jedne strane, „nezadovoljnih“ pripadnika OS BiH, a ne i nadležnih lica Ministarstva odbrane BiH (MO BiH) za upravljanje personalom, tekst sadrži mnoge netačnosti, neistine ili poluistine, konstatacije koje ukazuju na elementarno nepoznavanje ili nerazumjevanje propisa sistema odbrane (Zakona o službi i odgovrajućih pravilanika), kao i pravila funkcioniranja svake vojske pa i OS BiH.

Ne ponavljajući sve sporne konstatacije iz navedenog teksta, u svrhu davanja tačnih informacija za našu javnost i dolaska do istine, ukazujemo na sljedeće:

Sistem odbrane (MO BiH i OS BiH), kao i svaki drugi državni sistem, funkcioniše na zakonskim i podzakonskim propisima.

Zakonom o službi u OS BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 88/05), član 9, 10, 11, 12, 13. i 14., propisani su opći i posebni uslovi i načini prijema svih kategorija PVL (vojnika, podoficira i  oficira). Ove odredbe, pored ostalog, sadrže i sljedeće: da je prijem u OS BiH potpuno nezavisan za svaku od kategorija, da lice koje se prima u službu ne može biti mlađe od 18 niti starije od 27 godina,  da prije prijema svi kandidati prolaze istu proceduru (odgovrajuće provjere i obuku) i sl.

Vojnička kategorija, podoficirska i oficirska kategorija (kor) su potpuno različite, posebne i sa različitim misijama (ulogama i zadacima u OS BiH) cjeline-kategorije. Zakonom i podzakonskim propisima nigdje nije definirano da se može „direktno“ „preći, prevesti ili sl.“ iz jedne kategorije u drugu, već da se popuna svake od njih odvija nezavisno i ponaosob, poštujući propisane opće i posebne kriterije, bez obzira ko su kandidati. Tako je već u toku prijem XVII generacije vojnika i III generacije oficira. Prijem podoficira, uz iste okolnosti, se očekuje.

Istim Zakonom, član 101. stav 1 definirana je maksimalna dužina trajanja profesionalne vojne službe i godine starosti profesionalnih vojnih lica u OS BiH i to:

a)oficiri - 30 godina, ali najduže do 55. godine života,

b)podoficiri - 30 godina, ali najduže do 50. godine života i

c)vojnici - 15 godina, ali najduže do 35. godine života.

Zakonom, član 103, i podzakonskim propisima je omogućeno i propisano da je profesionalna vojna služba PVL  na ugovornom principu tj. da PVL potpisuju ugovore o službi nakon svakih 3, 4, ili 5 godina službe, tako da se služba može prekinuti i posle isteka bilo kog ugovornog perioda na zahtjev bilo koje strane.

Takođe je propisano da PVL  mogu napredovati samo unutar svojih kategorija, na osnovu kvaliteta obavljanja svojih dužnosti, ocjene rada, potreba OS i planova napredovanja. Ne postoje nikakvi „konkursi za napredovanje“ kako se to u tekstu navodi. Shodno navedenom, neistinita je i tvrdnja da „skoro tri godine nema mogućnosti napredovanja...“ jer je u protekle tri godine u viši čin unaprijeđeno 2.424 vojnika i to: 2012. - 303, 2013. - 551 i 2014. - 953 i 143 podoficira i to: 2012. - 53, 2013. - 50 i 2014. - 42.

Za podršku licima koja, po članu 101. stav 1. Zakona o službi u OS BiH, zbog godina starosti moraju napustiti službu, MO BiH i OS BiH su, u periodu 2008 - 2014. godina, uspješno izgradili i razvili program tranzicije i zbrinjavanja otpuštenih vojnih lica - “Perspektiva”. Isti je namijenjen za pomoć otpuštenim kategorijama PVL i civilnih lica na službi u OS BiH radi njihove što brže i lakše reintegracije u civilni život. U tom cilju, uspostavljeni su i osposobljeni vlastiti tranzicijski kapaciteti za samostalno djelovanje u budućnosti.

Tako je, do 2014. godine bilo ukupno 5.560 PVL kojima je prestala služba i koji su se prijavili na program. Isti su dobili konkretnu asistencijsku pomoć u vidu različitih mašina, sredstava, opreme, alata ili edukacije s ciljem njihove reintegracije u civilni život u visini od 3.500 KM prosječno po osobi.

Za 2015. godinu, kada za 90 PVL ističu ugovori o profesionalnoj vojnoj službi i isti ne mogu biti produženi po članu 101. stav 1. navedenog zakona, osigurano je 412.000 KM i u toku je proces pripreme i odobravanja asistencijskih projekata za ova lica. Ova podrška će biti nastavljena i ubuduće, shodno prestanku službe.

Iz svega navedenog je vidljivo da je proces upravljanja karijerom PVL od početka do kraja (od prijema u službu, do prestanka službe, pa i poslije) konkretno propisan i da se u potpunosti poštuje i provodi i da ne postoji diskriminacija pripadnika OS BiH ni po kom osnovu.

Predlažemo da se u buduće, radi pravovremenog i istinitog informiranja javnosti, sadržaj tekstova o MO  i OS BiH koji se planiraju objaviti u javnosti, prethodno provjere kod zvaničnih izvora informacija u MO BiH.

S poštovanjem,

Ured za odnose s javnošću MO BiH