Demanti

Demant na pisanje V.Bjelice od 23.08.2016.

23.8.2016

U listu „Dnevni list“ u izdanju za utorak 23. 08. 2016. godine, objavljen je tekst pod naslovom „Visoko pozicionirani na telefone i putovanja potroše koliko vojska za hranu“, u kome autor istog , iznosi niz netačnih navoda o rezultatima revizorskog izvještaja o radu MO i OS BiH za 2015. godinu.

U cilju  istinitog informisanja javnosti zahtijevamo da u sutrašnjem izdanju „Dnevnog lista“ objavite tekst demata kako slijedi:

U odnosu na nalaze revizorskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH za 2013. i 2014. godine (mišljenje sa rezervom), revizori su za 2015. godinu (takođe mišljenje sa rezervom) potvrdili činjenicu da se u Ministarstvu odbrane BiH postigao napredak u odnosu na prethodne godine.

Revizori su potvrdili činjenicu da se postigao napredak u sistemu javnih nabavki, ali da još uvijek postoje propusti koje je neophodno otkloniti da bi taj sistem bio u potpunosti efikasan.

Osnov za iskazivanje mišljenja sa rezervom su propusti u procesu upravljanja donacijama i status nepokretne i pokretne neperspektivne vojne imovine. MO BiH, u skladu sa odredbama Zakona o odbrani BiH  već duži vremenski period spremno je predati veći broj tih lokacija vladama entiteta , jer fizičko obezbjeđenje istih predstavlja znatno opterećenje odbrambenog sistema.

Ministarstvo odbrane BiH nastoji da budžet odbrane prilagodi raspoloživim sredstvima ravnajući se fiskalnim ograničenjima i ekonomskim mogućnostima BiH, postepeno povećavajući udio sredstava za operativne troškove i razvojne projekte u strukturi budžeta odbrane i preduzimajući  mjere na realizaciji odobrenog budžeta odbrane prema planiranoj dinamici.

Također, na godišnjem nivou, se nastoji osigurati smanjenje udjela personalnih troškova u budžetu odbrane za 3,5% - 4,5%, te istovremeno se nastoji osigurati orijentaciona struktura udjela sredstava u budžetu odbrane po principu: personalni troškovi 65%, operativni troškovi 20%, razvojni projekti, modernizacija i opremanje 15%.

Napominjemo da Ministarstvo odbrane BiH mnogo korektnije raspolaže sa odobrenim sredstvima od onoga kako se to predstavlja u javnosti, jer kroz proces reforme u oblasti odbrane koji se provodi u BiH, Ministarstvo odbrane BiH čini sve kako bi institucije odbrane i njen najvažniji operativni dio, Oružane snage BiH, postale priuštive, relevantne i djelotvorne komponente sigurnosne, odbrambene i vanjske politike BiH.  

U cilju otklanjanja ukazanih propusta intenzivno radimo na izradi integriranog Akcionog plana za otklanjanje nedostataka (rok izrade septembar ove godine).           

Uz uzajamno razumijevanje i poštivanje, nadamo se nastavku dobre profesionalne saradnje.

S poštovanjem

                                                                               Ured za odnose sa javnošću

                                                                                       Uma Sinanović

 

  Dostavljeno:

  - naslovu;

  - a/a