Demanti

Demant na pisanje Đ. Čolaka od 23.08.2016.

23.8.2016

U listu „Faktor“ u izdanju za utorak 23. 08. 2016. godine, objavljen je tekst pod naslovom „Pendeš: pitajte Osmića za kupovinu konzervi“, u kome autor istog , iznosi netačne navode da MO i OS BiH ne nabavljaju povrće i voće za potrebe ishrane pripadnika odbrambenog sistema.

U cilju  istinitog informisanja javnosti zahtijevamo  da u sutrašnjem izdanju „Faktora“ objavite tekst demata kako slijedi:

Na osnovu Pravilnika o ishrani u OS BiH koji je stupio na snagu u septembru 2015. propisan je Plan ishrane OS BiH u miru koji je stupio na snagu 1. aprila 2016. godine.

Imajući u vidu da je MO BiH imalo od ranije potpisane ugovore po okvirnim sporazumima, neophodno je bilo raspisati nove ugovore i uskladiti potrebe OS BiH prema odobrenom Planu ishrane i Recepturama za pripremanje jela u OS BiH zbog uvođenja novih artikala ishrane.

Tokom početka implementacije Pravilnika i Plana o ishrani zbog nedostatka artikala koji se prvi put pojavljuju u ishrani OS BiH, primjenjivane su norme zamjene životnih namirnica i jela za ishranu pripadnika OS BiH.

Najveći problem po pitanju ishrane pripadnika OS BiH je bio nedostatak ugovora za isporuku svježeg voća i povrća i pojedinih vrsta i količina artikala ishrane koji se prvi put pojavljuju prema Planu ishrane. MO BiH je na osnovu odobrenog Plana nabavke za 2016. godinu i potreba OS BiH raspisalo dva tendera za nabavku ( I tender za voće i povrće, II tender za ostale artikle sa 17 lotova).

Ugovor za isporuku svježeg voća i povrća je potpisan 05.08.2016. godine i u toku je realiziranje isporuke artikala za III kvartal, dok su ugovori za ostale artikle u proceduri potpisivanja.

Potpisivanjem naprijed navedenih ugovora biće osigurani svi artikli po novom Planu ishrane u OS BiH.

 

Pošto će svi ugovori za nabavku artikala hrane biti potpisani kao okvirni ugovori na vremenski period od 4 (četiri) godine, na ovaj način će se osigurati da OS BiH imaju stabilno snabdjevanje sa svim artiklima ishrane prema Planu i Pravilniku ishrane.

Uz uzajamno razumijevanje i poštivanje, nadamo se nastavku dobre profesionalne saradnje.