Oglasi/Konkursi

Izmjena javnog konkursa za školovanje kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije za školsku 2020./2021. godinu

2.4.2020

Javni konkurs za školovanje kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji u Viner Nojštadu objavljen dana 18.03.2020.godine na web stranici MO BiH, mijenja se u dijelu teksta koji se odnosi na rok za podnošenje prijava, tako da umjesto “Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavlјivanja” treba da stoji: “Javni konkurs ostaje otvoren do 30.04.2020.godine.“

Ostali tekst Javnog konkursa ostaje nepromijenjen.