Oglasi/Konkursi

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na vojnoj akademiji Univerziteta odbrane Republike Srbije za školsku 2023/2024. godinu

20.4.2023

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na vojnoj akademiji Univerziteta odbrane Republike Srbije za školsku 2023/2024. godinu

Obrasci koje popunjava kandidat:

PRIJAVA

IZJAVA

BIOGRAFIJA

SAGLASNOST

Ukoliko imate određene nejasnoće u vezi oglasa, upit poslati na službenu e-mail adresu kadet@mod.gov.ba