Vijesti

Ministarstvo odbrane BiH raspisalo Javni konkurs za školovanje kadeta na Vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Grčke, za školsku 2024/2025. godinu

20.6.2024

Ministarstvo odbrane BiH objavilo je danas, 20 juna 2024. godine, Javni konkurs za školovanje 6 (šest) kadeta na Vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Grčke, za školsku 2024/2025. godinu i ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavlјivanja.

Konkurs je objavljen za prijem 6 kadeta po sljedećem:

1. Vojna akademija kopnene vojske – 2 kadeta,

2. Zrakoplovna vojna akademija – 1 kadet,

3. Vojna akademija za oficire službi – 2 kadeta (smjer medicina 1 i smjer ekonomija 1),

4. Vojna akademija za oficire sanitetske službe – 1 kadet.

Pored opštih uslova za prijavu na Vojne akademije kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove a to su: završena srednja škola IV stepen (da je nastavnim planom i programom predmet matematika bio zastupljen najmanje dvije godine u toku srednjeg obrazovanja), te da su postigli ukupan uspjeh tokom školovanja najmanje – dobar, da nisu mlađi od 18 i stariji od 21 godine za Vojnu akademiju Kopnene Vojske, Zrakoplovnu vojnu akademiju, Vojnu akademiju za oficire službi – smjer ekonomija i Vojnu akademiju za oficire sanitetske službe, odnosno stariji od 20 godina za Vojnu akademiju za oficire službe – smjer medicina, na dan 01.10.2024. godine. Kandidati za Zrakoplovnu vojnu akademiju - smjer pilot ne smiju imati visinu veću od 1,90 m i visinu trupa veću od 1 m. Vid i sluh kandidata moraju biti odlični. 

Kandidati prijavlјeni na Javni konkurs proći će test fizičke spremnosti, psiho test, test opšteg znanja, test poznavanja engleskog jezika i intervju.

O svim uslovima konkursa kandidati mogu pročitati i preuzeti potrebnu dokumentaciju za prijavu na linku: http://www.mod.gov.ba/aktuelnosti/oglasi/?id=107821.

Ukoliko kandidati imaju određene nejasnoće, upit mogu poslati na službenu e-mail adresu: kadet@mod.gov.ba

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba