Vijesti

Ministrica Pendeš učestvovala u radu dijaloškog foruma „Dialoghi a Spoleto“ u Republici Italiji

2.7.2018

Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš učestvovala je u radu dijaloškog foruma „Dialoghi a Spoleto“ u Republici Italiji 1. jula 2018. godine, na kojem je govorila o položaju žene u društvu s naglaskom na odbrambeni i sigurnosni sektor.

U svom obraćanju na panelu "Mogu li žene odbraniti svijet?", ministrica Pendeš govorila je o ulozi i položaju žene u društvu i zajednici, normativnom okviru i praksi za aktivnu ulogu žena u političko-društvenom životu s naglaskom na odbrambeni i sigurnosni sektor.

Ministrica Pendeš je predstavila aktivnosti koje Ministarstvo odbrane BiH provodi u okviru rodne perspektive i reforme odbrambenog sistema, posebno naglašavajući napredak u većoj zastupljenosti žena u odbrambenom sistemu BiH na svim nivoima, uključujući komandne dužnosti u Oružanim snagama i rukovodeće pozicije u Ministarstvu odbrane BiH.

Također, ministrica Pendeš je predstavila aktuelne podatke o doprinosu Oružanih snaga BiH u međunarodnim operacijama podrške miru, a u svjetlu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 "Žene, mir i sigurnost".

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba