Vijesti

Pripadnici Oružanih snaga BiH nisu prisutni u Iraku

8.1.2020

Zbog velikog interesa medija u vezi sa učešćem pripadnika Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji u Iraku, obavještavamo vas da Bosna i Hercegovina nema pripadnika oružanih snaga u toj zemlji.

U misiji podrške miru u Iraku, pripadnici OS BiH bili su prisutni u periodu od 2005. do 2008. godine, sa jedinicom za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a).

 

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, telefax (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba