Vijesti

Predstavljena analiza stavova mladih prema službi u OS BiH

6.10.2021

Menadžment Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i komandni vrh Oružanih snaga BiH prisustvovao je 6. oktobra 2021. godine u Domu OS BiH u Sarajevu prezentaciji Analize stavova građana prema službi u OS BiH, koju je za Ambasadu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH i za MO BiH provela domaća agencija Custom Concept.

Analizi su prisustvovali ministar odbrane BiH Sifet Podžić sa zamjenicima Mijom Krešićem i Mirkom Okolićem, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović sa zamjenicima generalmajorima Ivicom Jerkićem i Gojkom Kneževićem, britanski ambasador u BiH Nj.E. Matthew Field, glavni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić, zamjenik komandanta NATO Štaba Sarajevo brigadir Olcay Denizer i ostali visoki zvaničnici MO BiH i Britanske ambasade u Sarajevu.

Predstavljena analiza kompjuterski podržane telefonske ankete 800 mladih ispitanika u dobi od 16 do 25 godina, pored ostalog, pokazala je da 63 posto njih ima prilično pozitivno i vrlo pozitivno mišljenje o OS BiH. Od ispitanika koji imaju pozitivno mišljenje, njih 63 posto navode da je to zbog osjećaja sigurnosti i zaštite naroda i države koju pružaju OS BiH. Također, 92 posto anketiranih podržava zapošljavanje žena u OS BiH, ali tek 51 posto njih smatra da su žene i muškarci pri tome ravnopravni.   

Istim povodom, general Ahmić je kao glavni inspektor MO BiH predstavio uspješnu realizaciju glavnih zaključaka regionalne konferencija „Žene, mir i sigurnost“, organizirane u Sarajevu 2019. godine, u okviru Mreže načelnika generalštabova. U toku je još i analiza stanja infrastrukture i izrada predmjera za poboljšanje uslova života i rada žena i muškaraca u OS BiH, a u narednom periodu slijedi realizacija svih zadаtaka u cilju provođenja Gender akcionog plana BiH, te programskih aktivnosti MO i OS BiH u oblasti ravnopravnosti polova. Također, predstoji treća faza aktivnosti na praćenju realizacije aktivnosti u skladu sa analizama dostignutog tokom 2021. i 2022. godine te donošenje odgovarajućih mjera u skladu sa provedenim istraživanjima.

Ministar Podžić i general Mašović su u svojim prigodnim obraćanjima istakli da je postizanje pune rodne ravnopravnosti stalni zadatak pred svima u MO i OS BiH te da će predstavljena analiza pomoći samokritičkom sagledavanju percepcije mladih u BiH, radi postizanja još boljeg imidža OS BiH u cijelom društvu. Obojica su zahvalili Britanskoj ambasadi i NATO Štabu Sarajevu na značajnoj pomoći u tom procesu.

Ured za odnose s javnošću

Tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

8 FOTO GALERIJA