Vijesti

Generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH na Međunarodnoj konferenciji ombudsmаna za oružane snage (ICOAF)

22.10.2021

Generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH brigadni general Mirsad Ahmić, inspektor pukovnik Edin Tarahija, zajedno sa parlamentarnim vojnim povjerenikom BiH Boškom Šiljegovićem, te sekretarom Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH Željkom Grubešićem i gospođom Almom Tajić-Kurto iz Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika učestvuju na 13. po redu Međunarodnoj konferenciji ombudsmаna za oružane snage (ICOAF), koja se održava u online formatu.

Međunarodnu konferenciju, koja se održava od 18. do 22. oktobra 2021. godine, a čiji su organizatori Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Generalni inspektorat odbrane Australije, otvorili su direktor DCAF-a ambasador Thomas Guerber i komandant Oružanih snaga Australije general Angus Campbell.

Učesnici su tokom konferencije razgovarali o zaštiti ljudskih prava pripadnika oružanih snaga, te o učešću institucija ombudsmаna za oružane snage u izgradnji kapaciteta koji pružaju veće operativne mogućnosti.

Pored navedenog, razmatralo se o mogućnostima jačanja imidža pripadnika oružanih snaga, te kako povećati interes mladih za vojnu profesiju i na koji način se boriti i suočavati sa pojedinim negativnim pojavama koje narušavaju dignitet oružanih snaga.

Jedna od oblasti predmetne konferencije je i poštivanje zakonskih rješenja koja definiraju status vojnog personala koji boravi u kasarnama, te će se na kraju 13. ICOAF-a prezentirati uloga i aktivnosti ombudsmаna i generalnih inspektora tokom pandemije izazvane virusom korona.

Info – GI MO BiH

2 FOTO GALERIJA