Vijesti

Ministar odbrane BiH Sifet Podžić razgovarao sa generalom Grazianom, predsjedavajućim Vojnog komiteta Evropske unije

28.10.2021

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine dr. Sifet Podžić, sa saradnicima, razgovarao je 28. oktobra 2021. godine sa generalom Claudiom Grazianom, predsjedavajućim Vojnog komiteta Evropske unije i njegovim saradnicima.
Video prilog: https://www.youtube.com/watch?v=Whyl4PyeBy4

General Graziano vodi poslove Vojnog komiteta EU i vojni je savjetnik predstavnika Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku o svim vojnim pitanjima i predstavlja primarnu tačku kontakta sa komandantima vojnih operacija EU.

Ministar Podžić je na početku razgovora pozdravio generala Graziana, izrazio zadovoljstvo što je do ove posjete došlo, uprkos činjenici da pandemija COVID-19 još uvijek traje.

On je istakao da je integracija naše zemlje u Evropsku uniju najvažniji prioritet vanjske politike, te da je Bosna i Hercegovina u tom smislu dio zajedničke vanjske i sigurnosne politike – CSDP.

Ministar Podžić je generala Graziana upoznao i o aktivnostima koje MO BiH uspješno provodi uprkos izazovima i teškoćama sa kojima se susreće. Istakao je da je podrška Evropske unije od krucijalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, a posebno u domenu održavanja stabilnog i sigurnog okruženja putem misije ALTHEA EUFOR u BiH. Isto tako naglasio je podršku institucijama odbrane BiH, gdje se jačaju kapaciteti Oružanih snaga BiH kroz zajedničku obuku i vježbe sa EUFOR-om, te kroz materijalnu i ekspertsku pomoć u procesu rješavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava (NMiMES).

Na sastanku je naglašen značaj potpisanog Sporazuma između BiH i EU o uspostavljanju okvira za učešće BiH u operacijama EU za upravljanje krizama, na temelju kojeg Oružane snage BiH učestvuju u Misiji obuke Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUTM RCA) od 2017. godine u kojoj su do sada učestvovala 24 pripadnika OS BiH.

Ministar Podžić se posebno zahvalio generalu Grazianu na podršci koju nam EU i EUFOR pružaju u procesu protivminskog djelovanja i obavijestio generala da smo putem EUFOR-a uputili Verbalnu notu Visokom predstavniku EU za vanjsku politiku i sigurnost za pomoć procesu deminiranja iz EU fonda za mir.

Govoreći o poteškoćama i izazovima koji su prisutni u funkcioniranju institucija odbrane, ministar je kao razlog naveo i nedovoljan budžet za odbranu, a što se negativno odražava na realizaciju  preuzetih obaveza vezanih za provođenje aktivnosti iz dokumenta „Pregled odbrane BiH“ i pokretanje procesa modernizacije OS BiH.

General Graziano je iskazao snažnu podršku našoj zemlji i reformskim procesima te prenio poruku podrške Vijeća Evropske unije Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj i suverenoj zemlji.

Izrazio je očekivanja da će se misija ALTHEA u BiH nastaviti  i dalje, u čemu je nezamjenjiva uloga snaga EUFOR-a. Također, general je ohrabrio zvaničnike MO i OS BiH da iskoriste prisustvo EUFOR-a u BiH, te da kroz programe obuke i vježbi dodatno ojačaju kapacitete Oružanih snaga BiH koji će biti korišteni kako na unutarnjem planu, tako i u misijama podrške miru u svijetu.

Ministar Podžić se na kraju zahvalio generalu Grazianu na podršci i pomoći i izrazio nadu da će se otvoriti prilike za novu i snažniju saradnju sa institucijama Evropske unije u narednom periodu.

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,

8 FOTO GALERIJA