Vijesti

Konferencija Generalnog inspektorata MO BiH i inspektora u MO i OS BiH

27.4.2023

U organizaciji Ministarstva odbrane BiH i Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH održana je 17. godišnja konferencija Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH i inspektora u Oružanim snagama BiH. Konferencija se održavala u periodu od 24. do 27. aprila 2023. godine u Domu OS BiH u Sarajevu.

U istom periodu realizirana je i posjeta tima inspektora Nacionalne garde Maryland (SAD) Generalnom inspektoratu MO BiH, na čelu sa brigadirom Stephenom Brownom, generalnim inspektorom Nacionalne garde Maryland.

Zadnjeg dana konferencije, 27. aprila u Domu OS BiH, čiji je domaćin bio generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić, sumirani su konačni rezultati rada Generalnog inspektorata MO BiH i inspektora unutar OS BiH.

Događaju su prisustvovali predstavnici MO i OS BiH, sekretar MO BiH Muhamed Smajić, pomoćnici ministra odbrane, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović, dopredsjedavajuća Komisije za odbranu i sigurnost PS BiH Marina Pendeš, predstavnik Predsjedništva BiH Ranko Ninković, vojni povjerenik Boško Šiljegović, predstavnici NATO Štaba Sarajevo, EUFOR-a, OSCE-a, Centra za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru - CIDS i Agencije za ravnopravnost spolova u BiH, komandanti brigada i komandi OS BiH, te članovi tima Generalnog inspektorata Nacionalne garde Maryland.

U uvodnom dijelu konferencije prisutnima se u ime ministra odbrane BiH riječima dobrodošlice obratio sekretar MO BiH Muhamed Smajić, naglasivši veliki značaj rada inspektora u odbrambenom sistemu.

Ovom prilikom obratio se i načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Senad Mašović koji je istakao da je rad Generalnog inspektorata i inspektora u OS BiH važan subjekat u rješavanju svih izazova u MO i OS BiH. 

Dopredsjedavajuća Komisije za odbranu i sigurnost PS BiH Marina Pendeš je istakla da je Generalni inspektorat MO BiH kredibilan faktor u institucijama odbrane te da princip transparentnosti treba intenzivirati. Također, naglasila je i podršku Generalnom inspektoratu od strane Komisije za odbranu i sigurnost u njegovom radu.

Vojni povjerenik Boško Šiljegović je pohvalio saradnju sa Generalnim inspektoratom i naglasio potrebu preventivnijeg djelovanja u ovoj oblasti.    

Generalni inspektor MO BiH general Mirsad Ahmić je prezentirao rezultate rada u ovoj oblasti. Rekao je da je od 306 prijava i intervencija preko 95% ih je realizirano. Najveći broj prijava se odnosio na oblast upravljanja personalom i nepoštivanja propisa u oblasti odbrane. Naveo je i da je preko 50% prijava bilo anonimno i upućeno preko sistema „Etička linija“, ali i da je napredak u ovoj oblasti bio evidentan u posljednjih pet godina i primjetan od strane nekih međunarodnih subjekata. Na kraju konferencije, general Ahmić se zahvalio svim prisutnima koji su doprinijeli napretku ove oblasti.   


Ured za odnose s javnošću

Tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail:
info@mod.gov.ba

8 FOTO GALERIJA