Vijesti

Vježba „Trenutni odgovor 23“: „Stepen interoperabilnosti sa NATO-om je svakim danom sve veći“

31.5.2023

Na glavnom poligonu za obuku „Manjača“ trećeg dana vježbe „Trenutni odgovor 23“, u srijedu 31. maja 2023. godine, upriličen je Dan visokih zvanica, na kojem su pripadnici Batalјonske grupe lake pješadije (BGLP) predstavili osnovne elemente vježbe koji se ocjenjuju.

Prezentaciji borbenih sposobnosti Batalјonske grupe lake pješadije prisustvovali su ministar odbrane BiH Zukan Helez, načelnik Zajedničkog štaba generalpukovnik Senad Mašović, komandant Operativne komande generalmajor Radovan Ilić, te komandanat Komande za obuku i doktrinu brigadir Slaven Blavicki koji je ujedno i direktor vježbe.

Ova vježba predstavlјa ocjenjivanje operativnih sposobnosti Batalјonske grupe lake pješadije Oružanih snaga BiH koja se realizuje putem nacionalnog „OCC E&F“ koncepta ocjenjivanja po NATO standardu. Da bi ovo bilo moguće,  ZŠ OS BiH u saradnji sa KOiD-om je realizovao i prvi domaći kurs „OCC E&F“ ocjenjivača, koji će završetkom vježbe biti certifikovani od strane NATO-a i tako povećati bazen ocjenjivača OS BiH.

Također ovo je bio i prvi put da je BGLP OS BiH obavljala ovakvu vježbu na improvizovanom poligonu za ratovanje u urbanoj sredini.

Prisutnima se obratio i direktor vježbe, brigadir Slaven Blavicki koji je goste upoznao sa organizacijom direktorijata i procesom vođenja vježbe, te izrazio zadovolјstvo dinamikom realizacije same aktivnosti.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez u svom obraćanju istakao je da оvom i sličnim vježbama, put OS BiH u dostizanju NATO standarda ide uzlaznom putanjom i stepen interoprabilnosti sa NATO-om je svakim danom sve veći.

„Nastavak aktivnosti na održavanju borbene gotovosti Deklarisane bataljonske grupe lake pješadije OS BiH po Konceptu operativnih sposobnosti, potvrda je naše opredijeljenosti da se osposobimo za zajednički rad sa najboljima. Ponosan sam i na činjenicu da su naši ocjenjivači takođe osposobljeni za provođenje ocjenjivanja borbene spremnosti po NATO standardima“, zaključio je ministar Helez.

Načelnik ZŠ OS BiH general Mašović je istakao da se ovom vježbom „ Trenutni Odgovor 23“ jasno pokazuje opredjeljenost da se dostignuti nivo operativnih sposobnosti mora održavati ali i dalje podizati.

„Ono što smo naređenjem definisali jeste da ono sve što se radi u Bataljonskoj grupi lake pješadije treba u potuposti integrisati u obuku u svim jedinicama Oružanih Snaga BiH. Na taj način ćemo stepen interoperabilnosti s NATO-om podići na nivo cijelih Oružanih Snaga.'' rekao je general Mašović.

Vježba ''Trenutni odgovor 23'' se završava sutra 01.06.2023.godine., a u petak 02.06.2023.g. će biti realizovana analiza sprovedene vježbe.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba

15 FOTO GALERIJA