Komanda za podršku - biografije

Komandant Komande za podršku OS BiH

6.3.2018

BIOGRAFIJA

Generalmajor Marko Stojčić

Imenovan na dužnost: komandant Komande za podršku OS BiH
Formacijski čin: generalmajor

LIČNI PODACI


Datum i mjesto rođenja: 24.03.1965. godine, Mostar
Bračni status: Oženjen
Postavljen na dužnost: komandant KP OS BiH

Lični čin: generalmajor
Formacijski čin: generalmajor

 

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 

·         Vojna akademija KoV- artiljerija

·         Ekonomski fakultet Mostar, mr. Ekonomskih nauka

 

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr.

 

·         2009. - Seminar za generale i ključno osoblje

·         2009. - Seminar Strateško političko vojna pitanja

·         2010. - Seminar za više oficire

·         2010. - Seminar Strateško političko vojna pitanja

·         2011. - Seminar Strateško političko vojna pitanja

 

RADNO ISKUSTVO

 

·         1994.-1997. - Komandant 10. artiljerijsko raketni puk

·         1998.-2004. - Zamjenik komandanta 10.artiljerijsko raketna brigada

·         2004.-2005. - Načelnik štaba Komande logistike VF

·         2005.-2008. - Inspektor u MO BiH

·         2009.-2013. - Zamjenik komandanta KP OS BiH za operacije

·         2013.-2013. – V.D. Zamjenik komandanta KP OS BiH za operacije

·         2013.-2018. - Zamjenik komandanta KP OS BiH za operacije

·         2018.-         - Komandant KP OS BiH

 

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 

·         1994. - pukovnik

·         2005. - brigadir

·         2010. - brigadni general

·         2018. - generalmajor