4. Pješadijska brigada - biografije

Komandant 4. pješadijske brigade OS BiH

14.3.2018

BIOGRAFIJA

Brigadir Zdravko Rezo, komandant 4. pbr OS BiH

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 19.09.1970. godine, Rakitno, općina Posušje

Bračni status: oženjen, četvoro djece

Postavljen na dužnost: komandant 4. pbr OS BiH

Lični čin: brigadir

Formacijsko mjesto: brigadni general                                                       


EDUKACIJA

Diplomirani inžinjer građevine, Građevinski fakultet, Sveučilište Mostar

Komandno štabna škola, HVU Zagreb, Republika Hrvatska

Ratna škola HVU „Dr. Franjo Tuđman“, Zagreb, Republika Hrvatska

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI

 • Komandno štabni kurs, Središte profesionalnog razvoja, VF BiH
 • Kurs sigurosti, SAD
 • Kurs za mlade oficire
 • Kurs nacionalne sigurnosti i saradnje, NATO škola, SR Njemačka
 • Kurs za oficire VP, SAD
 • Kurs Generalnog inspektora, BiH
 • Engleski jezik – srednji nivo
 • Kurs za oficire logistike, SAD
 • 7. Strateški političko-vojni seminar OSCE, BiH

RADNO ISKUSTVO

 • 1993-1994 - savjetnik za pravne poslove, V Brigada, Posušje, HVO
 • 1994-1995 - savjetnik za OE b/s , Glavni štab HVO
 • 1995-1997 - pomoćnik komandanta za sigurnosne poslove, RZ i PZO
 • 1997-1999 - oficir za sigurnost i protivobavještajni rad, G2 1.HGZ VF
 • 1999-2001 - oficir za protivobavještajni rad u Upravi za ObRiS
 • 2001-2004 - oficir za graditeljstvo i infrastrukturu, G4 1.GZ VF
 • 2004-2007 - pomoćnik NŠ za S2, 1gombr,
 • 2007-2009 - pomoćnik načelnika za S4, 4 pbr, OS BiH
 • 2009-2011 - v.d. inspektora u GI, MO BIH
 • 2011-2011 - stručni savjetnik za planiranje transporta MO BiH
 • 2011-2013 - inspektor u GI, MO BIH
 • 2013-2018 - načelnik Odjeljenja za podršku načelnika ZŠ OS BiH
 • 2018 - komandant 4. pbr OS BiH

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1994 - natporučnik
 • 1997 - kapetan
 • 2004 - major
 • 2009 - pukovnik
 • 2013 - brigadir