5. Pješadijska brigada - biografije

Komandant 5. pješadijske brigade OS BiH

5.3.2018

BIOGRAFIJA

Brigadir Emir KLIKO

PERSONALNE INFORMACIJE

Datum i mjesto rođenja: 20.10.1967., Jajce, Bosna i Hercegovina

Bračno stanje: oženjen, otac dvije kćerke                           
OBRAZOVANJE   

 • Vojna gimnazija, 1986
 • Vojna akademija KoV, 1990
 • Ratna kopnena akademija, Istanbul, 2004
 • Akademija oružanih snaga, Istanbul, 2008 

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI

 • Kurs za načelnike štabova brigade, 1996
 • Komandno-štabni kurs, 1997
 • MPRI BiH Obuka bataljona i brigada, 1997-1998
 • Kurs turskog jezika, 2000-2001, 2002.
 • Kurs engleskog jezika, Britansko vijeće, 2005-2006
 • Kurs engleskog jezika (vojni), York, Engleska, 2010
 • Kurs za vojne atašee, GCSP, 2011
 • Kursevi upravljanja ljudskim resursima

 • Program strateškog liderstva u organizaciji MO Ujedinjenog Kraljevstva – BiH 2018. (Strategic Leadership Programme - Defence Academy of the United Kingdom)

RADNO ISKUSTVO

 • 1996-1997 - načelnik Štaba 501. brigade
 • 1998-2001 - izvršni oficir u Štabu korpusa, 5. korpus
 • 2001-2002 - načelnik Uprave za obavještajno-sigurnosne poslove, Štab 5. korpusa
 • 2002-2004 - Ratna kopnena akademija
 • 2004-2007 - komandant 2. kombinovanog bataljona 2. mehanizovane brigade VF BiH
 • 2007-2010 - stručni savjetnik za upravljanje vojnim personalom, Sektor za upravljanje personalom, MO BiH
 • 2010-2011 - načelnik Odjeljenja za upravljanje personalom, Uprava za personal, ZŠ OS BiH,
 • 2011-2014 - vojni ataše Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj
 • 2014-2017 - načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju, Uprava za politiku i planove, ZŠ OS BiH
 • 2017-2018 - šef Odsjeka za strukturu i organizaciju Oružanih snaga, Sektor za politiku i planove, MO BiH

UNAPREĐENJA

 • potporučnik -1990
 • poručnik -1991                                                                  
 • nadkapetan - 1994                                                                
 • major - 1995                                                                         
 • pukovnik - 2000                                                            
 • brigadir - 2008

STRANI JEZICI

engleski

turski