Brigada taktičke podrške - biografije

Komandant

13.2.2013

Brigadir MIRZET LUBENOVIĆ

Postavljen na dužnost komandanta brigade taktičke podrške OS BiH
 
Formacijski čin: brigadirLIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 13.06.1969. godine, Brezik/Prnjavor/BiH

Bračni status: oženjen

Postavljen na dužnost: komandant brigade taktičke podrške OS BiH

Formacijski čin: brigadir

 

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

Srednja vojna škola KoV - oklopnomehanizovane jedinice, SSS.

Vojna Akademija KoV- oklopnomehanizovane jedinice, VSS.

Postdiplomski studij - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu - odsjek Sigurnosne i mirovne studije, magistar.

Ratna škola HVU - Zagreb, Republika Hrvatska.

 

ZAVRŠENI SEMINARI I KURSEVI

1997 - Obuka za instruktora ( MPRI), BiH.

1998 - Kurs komandanta oklopnih bataljona, Turska.

2001 - Komandno štabni kurs ( MPRI), BiH.

2005 - Kurs engleskog jezika, BiH.

2006 - Organizacija i uspostavljanje rada u ministarstvu odbrane, BiH i SAD.

2007 - Seminar za više oficire, BiH.

2008 - Kurs mobilizacija rezervnih snaga, BiH.

2010 - Seminar Legal Aspects of Combating terrorism - ROE/RUF Afghanistan Bosnia - Herzegovina, BiH.

2011 - Seminar izrada pravilnika i pravnih propisa za sistem pukova OS BiH, BiH.

2018 - Strategic Leadership Programme (SLP) / Program strateškog liderstva, BiH.

2019 - Recognizing and Facing Emerging Hybrid and Cyber Security Challenges - Making Critical Infrastructure Resilient (Prepoznavanje i suočavanje sa novim izazovima hibrida i sajber sigurnosti - stvaranje otpornosti na kritičnu infrastrukturu), Republika Hrvatska.

 

KRETANJE KROZ SLUŽBU

1991-1992  godine  komandir voda.

1992-1995 godine na dužnostima od vojnika, komandanta bataljona, pomočnika načelnika štaba za operativno-nastavne poslove u brigadi, načelnika štaba/ujedno zamjenika komandanta brigade, v.d. komandanta brigade, do načelnika oklopno-mehanizovanih jedinica u korpusu.

1996-2000 godine komandant bataljona/VF BiH.

2000-2002 godine načelnik odjeljenja za operacije i obuku u brigadi/VF BiH.

2002-2004 godine načelnik štaba i zastupnik na dužnosti komandanta brigade/VF BiH.

2004-2006 godine komandant pješadijske brigade/ 2.div VF BiH.

2007-2011 godine komandant 1/5. pješadijske brigade OS BiH.

2011-2015 godine načelnik odsjeka za operacije u  Operativnoj komandi OS BiH.

2015-2016 godine načelnik odjeljenja za logistiku u  Operativnoj komandi OS BiH.

2016-2018 godine komandant 2. pješadijskog (rendžerskog) puka  OS BiH.

2018 →godine komandant brigade taktičke podrške OS BiH.

 

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

1988 - vodnik

1991 - potporučnik

1994 - nadkapetan

1996 - major (vanredno)

1999 - pukovnik (vanredno)

2012 - brigadir 

Odgovornost:

Komandovanje i kontrola potčinjenih jedinica u realizaciji tekućih operacija, koordinacija sa drugim komandama i jedinicama OS BiH pri pružanju podrške u izvođenju  operacija u državi i učešće sa dijelom personala u operacijama podrške miru pod okriljem UN i NATO ; vođenje procesa humanitarnog deminiranja, priprema i obuka jedinica za upućivanje u misije podrške miru shodno odluci Vrhovnog komandanta OS BiH.