Zajednički štab OS BiH - biografije

Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse

2.3.2018

Generalmajor Gojko Knežević

LIČNI PODACI
Datum i mjesto rođenja: 20.08.1962. godine, Kozarska Dubica
Bračni status: oženjen
Postavljen na dužnost: zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse
Formacijski čin: generalmajor

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • 1982 - Srednja vojna škola, SSS
 • 1989 - Vojna akademija KoV-OMJ, VSS
 • 1999 - Komandno štabna škola - Beograd
 • 2004 - Škola nacionalne odbrane - Beograd
 • 2012 - Visoki studij bezbjednosti i odbrane - Beograd

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • 2005 - Kurs engleskog jezika, BiH
 • 2009 - Seminar Pregled odbrane, BiH
 • 2009 - Konferencija Generalni inspektor, BiH
 • 2009 - Seminar Strateško-politička vojna pitanja, BiH
 • 2009 - Seminar za generale i ključno osoblje, BiH
 • 2010 - Seminar za više oficire, BiH
 • 2010 - Seminar strategijsko planiranje i razvoj, BiH
 • 2011 - Seminar Strateško-politička vojna pitanja, BiH

KRETANJE KROZ SLUŽBU

 • 1997-1998 - načelnik štaba, 302.okbr VRS
 • 1999-2000 - komandant brigade, 302.okbr VRS
 • 2000-2001 - komandant brigade, 302.okbr „R“ VRS
 • 2001-2002 - komandant brigade, 143.mbr VRS
 • 2002-2002 - komandant brigade, 143.mbr „R“ VRS
 • 2002-2002 - komandant brigade, 101.okbr „A“ VRS
 • 2002-2003 - komandant brigade, 101.okbr VRS
 • 2004-2006 - komandant divizije, 1.divizija „R“ VRS
 • 2007-2007 - v.d. inspektora, KP OS BiH
 • 2007-2008 - inspektor, KP OS BiH
 • 2009-2013 - načelnik Uprave za politiku i planove, ZŠ OS BiH
 • 2013-2018 - v.d. zamjenika komandanta KP OS BiH za resurse
 • 2018 - zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse

UNAPREĐENJE/NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1982. vodnik JNA
 • 1985. vodnik I klase JNA
 • 1988. stariji vodnik JNA
 • 1989. poručnik JNA
 • 1992. kapetan VRS
 • 1995. kapetan I klase VRS
 • 1995. major VRS
 • 1999. potpukovnik VRS
 • 2002. pukovnik VRS
 • 2006. brigadir
 • 2014. brigadni general
 • 2018. generalmajor