Učešće pripadnika MO BiH na 15. međunarodnoj Konferenciji institucija ombudsmena u oružanim snagama

20.6.2023

Petnaesta međunarodna Konferencija institucija ombudsmena u oružanim snagama (Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces - ICOAF) održana je od 18. do 20. juna 2023. godine u Beču, Republika Austrija, u organizaciji Ženevskog centara za demokratsku kontrolu oružanih snaga (Geneva Centre for Security Sector Governance – DCAF) u saradnji sa Parlamentarnom komisijom Federalnih oružanih snaga austrijskog Parlamenta.

Na pomenutom događaju, u skladu sa Akcionim planom MO BiH – Saradnja sa partnerskim državama, međunarodnim i domaćim organizacijama, ispred Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine učestvovali su brigadiri Nusret Demić i Siniša Anteljević, inspektori u Generalnom inspektoratu MO BiH. Na predmetnoj konferenciji je također učestvovao i gospodin Boško Šiljegović, parlamentarni vojni povjerenik Bosne i Hercegovine.

Ovogodišnji ICOAF pod nazivom „Upravljanje uticajima klimatskih promjena – Institucije ombudsmena i oružane snage” je imao za cilj da podigne svijest, olakša i podstakne međusobnu razmjenu znanja i najboljih praksi, te da podrži artikulaciju budućih političkih odgovora među institucijama ombudsmena o pitanjima klimatskih promjena, mentalnog zdravlja i promjenjivog geopolitičkog okruženja. U tu svrhu, učesnici su pozvani da istraže i razmisle o ovim pitanjima kroz panel sesije, kao i kroz različite prostore za dijalog koje pruža okvir konferencije.

Inače, DCAF je posvećen poboljšanju sigurnosti država i njihovih ljudi u okviru demokratskog upravljanja, vladavine prava, poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Od svog osnivanja 2000. godine, organizacija je doprinijela da mir i razvoj budu održiviji, pomažući partnerskim državama i međunarodnim akterima koji podržavaju ove države da poboljšaju upravljanje svojim sigurnosnim sektorom kroz inkluzivne i participativne reforme. DCAF unapređuje znanje, promovira norme i dobre prakse, pruža pravne savjete i savjete o politici, te podržava izgradnju kapaciteta državnih i nedržavnih aktera u sektoru sigurnosti.

Info – GI MO BiH