Generalni inspektor u Generalnom inspektoratu MO BiH

5.3.2018

Brigadni general Mirsad AhmićLIČNI  PODACI

Datum i mjesto rođenjа: 22.09.1970. Bukovičke Čivčije, Doboj, BiH
Bračni status:  оženjen, dvoje djece
Postavljen na dužnost: generalni inspektor u Generalnom inspektoratu MO BiH
Formacijski čin: brigadni general

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

1985-1989 - Vojna gimnazija Mostar
1989-1992 - Vojna akademija RV i PVO Rajlovac
1999-2004 - Fakultet odbrane i sigurnosti, FPN UNSA
2000-2002 - Ratna akademija KoV OS R Turske
2007 - Akademija OS Republike Turske
2011-2012 - Postdiplomski studij, Brisel, Kraljevina Belgija 

ZAVRŠENI KURSEVI, SEMINARI i dr.

1996 - Kurs komandanata bataljona, Zenica
1996-1997 - KŠK i obuka brigade (MPRI program)
2007-2009 - Kursevi u Centru za sigurnosnu saradnju, RACVIAC Zagreb
2007-2010 - Kursevi i seminari u organizaciji NATO i ODC, BiH, inostranstvo
2010 -  Kurs za oficire u NATO štabovima i komandama, NATO School Oberammergau, SR Njemačka

STRANI JEZICI

Engleski jezik – aktivno
Turski jezik – aktivno
Ruski jezik – poznavanje

KRETANJE KROZ SLUŽBU

1996-1997 - komandant 2/379. mtbr 3. korpus VF BiH
1997-2000 - zamjenik komandanta 379. mtbr 2. i 3.korpus VF BiH
2002-2007 - komandant,Nastavni centar Travnik VF BiH
2007-2010 - načelnik Odjeljenja za upravljanje.personalom u J1 ZŠ OS BiH
2010-2013 - oficir za reg. sig. part. zemlje i upravljanje personalom NATO HQ Brussels
2013-2014 - načelnik Odjeljenja za uprljanje personalom u J1 ZŠ OS BiH
2014-2018 - zamjenik komandanta OK OS BiH  za operacije

2018 - generalni inspektor u Generalnom inspektoratu MO BiH
      

UNAPREĐENJE/NAPREDOVANJE U SLUŽBI:

1995 - nadkapetan
1997 - major
2005 - pukovnik
2009 - brigadir
2015 - brigadni general