Sastanak Odbora za izgradnju integriteta i borbu protiv korupcije u MO BiH

17.6.2022

Radni sastanak Odbora za izgradnju integriteta i borbu protiv korupcije u MO BiH, koji je predvodio zamjenik ministra odbrane BiH za politiku i planove Mijo Krešić, predsjedavajući Odbora, održan je 15. juna 2022. godine, u Konjicu.

Pored zamjenika ministra Krešića na sastanku su učestvovali i sekretar MO BiH Muhamed Smajić, zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse generalmajor Gojko Knežević, generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić, pomoćnik ministra za obavještajno-sigurnosne poslove Predrag Đurić i savjetnik zamjenika ministra odbrane za politiku i planove Danijel Nikolić.

Tokom sastanka prezentirane su realizirane aktivnosti i ostvareni rezultati u oblasti izgradnje integriteta i borbe protiv korupcije u MO i OS BiH, te konstatiran značajan iskorak u ovoj oblasti, što je prepoznato i od strane međunarodnih organizacija i institucija koje, zahvaljujući upravo tome, podržavaju niz projekata u okviru izgradnje integriteta i žene, mir i sigurnost.

Članovi Odbora su još jedanput naglasili značaj integriteta pojedinca i integriteta institucije, te na osnovu predočenih rezultata u oblasti izgradnje integriteta i borbi protiv korupcije i vanjskih evaluacija međunarodnih organizacija i institucija, konstatirali da se sa sigurnošću može zaključiti da su MO i OS BiH funkcionalne, operativne i profesionalne institucije, posebno kada se u obzir uzme njihova brojnost i kompleksnost.

Na kraju sastanka je iskazana opredijeljenost na nastavku provođenja aktivnosti na jačanju integriteta i borbi protiv korupcije u MO i OS BiH.

Članovi Odbora iskoristili su priliku da posjete učesnike Ekspertne grupe za implementaciju Politike izgradnje integriteta, smanjenja rizika i borbe protiv korupcije u MO i OS BiH, koja na radionici od 14. do 16. juna 2022. godine, u Konjicu, priprema godišnji izvještaj o realizaciji Plana integriteta i borbe protiv korupcije MO BiH za period 2020 2024. godine, u čijem radu učestvuju predstavnici organizacijskih jedinica MO i ZŠ OS BiH.

Podršku u realizaciji radnog sastanka pružio je Centar za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru (CIDS) iz Norveške, koji je dugogodišnji partner MO BiH u oblasti izgradnje integriteta.

Info – GI MO BiH

1 FOTO GALERIJA