Radionica za pripremu Godišnjeg izvještaja o realizaciji Plana integriteta i borbe protiv korupcije MO BiH za 2020 – 2024. godinu

17.6.2022

Radionica za pripremu Godišnjeg izvještaja o realizaciji Plana integriteta i borbe protiv korupcije Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 2020 – 2024. godinu, uz podršku Centra za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru (CIDS) iz Norveške, održana je od 14. do 16. juna 2022. godine, u Konjicu.

Radionicom je rukovodio brigadni general Mirsad Ahmić, generalni inspektor MO BiH, a učesnici su bili članovi Ekspertne grupe za implementaciju Politike izgradnje integriteta, smanjenja rizika i borbe protiv korupcije u MO i OS BiH, te lica za tehničku podršku radionice.

Na radionici je izvršena analiza stepena realizacije aktivnosti iz Plana integriteta i borbe protiv korupcije MO BiH za period 2020 - 2024. godina, te priprema Godišnjeg izvještaja o realizaciji ovog plana za jun 2021 – maj 2022. godine.

Učesnicima radionice obratio se generalmajor Gojko Knežević, zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse, naglašavajući značaj integriteta i borbe protiv korupcije u Ministarstvu odbrane BiH, ali i postignutih rezultata u ovoj oblasti.

Info – GI MO BiH