Održana radionica Generalnog inspektorata MO BiH

24.6.2022

Uz podršku Centra za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru iz Osla – CIDS, održana je Radionica Generalnog inspektorata MO BiH i psihologa Oružanih snaga BiH, u periodu od 21. do 23. juna 2022. godine, u hotelu “Blanca”, Vlašić.

Radionica je realizovana na osnovu Dinamičkog plana implementacije zaključaka konferencije WPS CHODs Network „Obezbijediti obrazovanje i obuku psihologa OS BiH, kao i drugih osoba određenih za rad s mogućim žrtvama seksualnog uznemiravanja ili zlostavljanja u OS BiH“.

Na radionici su učestvovali inspektori Generalnog inspektorata MO BiH, psiholozi - stručni savjetnik i viši stručni saradnici za mentalno zdravlje i psihosocijalnu asistenciju u komandama i jedinicama OS BiH, kao i lica koja se bave pitanjima vojne discipline i rodne ravnopravnosti u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH. Radionicom je rukovodio brigadni general Mirsad Ahmić, generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH.

Ciljevi Radionice su bili prezentovanje iskustava u predmetima rodno zasnovane diskriminacije, seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja, razmatranje disciplinske i krivične odgovornosti i specifičnosti provođenja postupaka u ovakvim predmetima, psihosocijalna asistencija prijaviteljima i žrtvama seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u MO i OS BiH i definisanje mjera i budućih aktivnosti na osposobljavanju lica za rad s žrtvama seksualnog uznemiravanja ili zlostavljanja u OS BiH.

Radionicu je posjetila brigadna generalica Pamela L. McGaha, komandantica NATO Štaba Sarajevo, koja se tom prilikom obratila učesnicima Radionice.

Na kraju radionice usaglašeni su zaključci i definisane preporuke koje se trebaju provesti kako bi se ojačao mehanizam prevencije, prijavljivanja i procesuiranja prijava rodno zasnovane diskriminacije, seksualnog uznemiravanja ili zlostavljanja u OS BiH i osposobljavanju lica za rad s žrtvama seksualnog uznemiravanja ili zlostavljanja u OS BiH.

Info – GI MO BiH

9 FOTO GALERIJA