Predavanje Generalnog inspektora MO BiH polaznicima postdiplomskog studija Ženevske akademije za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava

12.7.2022

Generalni inspektor Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine brigadni general Mirsad Ahmić održao je, 8. jula 2022. godine, u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu, predavanje polaznicima postdiplomskog studija Ženevske akademije za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava.

Tema predavanja bila je „Vladavina prava i izgradnja integriteta u odbrambenom sektoru Bosne i Hercegovine – uloga Generalnog inspektorata“. Brigadni general Ahmić je upoznao polaznike sa normativno-pravnim okvirom izgradnje integriteta i borbe protiv korupcije u odbrambenom sektoru BiH, područjima izloženim rizicima od korupcije i institucionalnim odgovorom, kao i mehanizmom prijavljivanja navodnih nepravilnosti u odbrambenom sektoru Bosne i Hercegovine, uključujući i koruptivne aktivnosti. Prisutnima je prezentirano mjesto i ulogа te aktivnosti koje provodi Generalni inspektorat na prevenciji i sprečavanju koruptivnih radnji kroz promociju i jačanje integriteta i izgradnju institucionalnih kapaciteta.   

Tokom predavanja naglašen je značaj saradnje svih pojedinaca, institucija i organizacija u Bosni i Hercegovini u suprotstavljanju korupciji, kao i saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama, te konkretni primjeri saradnje Ministarstva odbrane BiH. 

Predavanje je obilovalo brojnim primjerima dobre prakse primijenjene u odbrambenom sektoru Bosne i Hercegovine koji su prepoznati ne samo u Bosni Hercegovini, već i na međunarodnom nivou, što je rezultiralo učešćem Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u NATO Building Integrity projektima, kao i u radu niza domaćih i međunarodnih konferencija, seminara, radionica i predavanja, koje je upravo imalo cilj prezentiranje dobrih praksi u odbrambenom sektoru BiH.

Na kraju predavanja predočene su ocjene napretka u borbi protiv korupcije u odbrambenom sektoru BiH od strane međunarodnih organizacija, te izazovi, ciljevi i očekivanja u narednom periodu. 

Info – GI MO BiH

3 FOTO GALERIJA