Radionica Odbora za izgradnju integriteta i borbu protiv korupcije u Ministarstvu odbrane BiH

27.9.2022

Radionica Odbora za izgradnju integriteta i borbu protiv korupcije u Ministarstvu odbrane BiH, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, održava se u Neumu, od 26. do 28. septembra 2022. godine.

Ciljevi odražavanja radionice su predstavljanje postignuća na promoviranju izgradnje i jačanja integriteta, transparentnosti i odgovornosti u odbrambenom sektoru BiH, identifikacija procesa posebno osjetljivih na korupciju i utvrđivanje metodologije analize rizika, i definiranje smjernica i instrukcija Odbora na provođenju aktivnosti jačanja integriteta i borbe protiv korupcije u MO i OS BiH u 2023. godini.

Radionicom rukovodi sekretar Ministarstva odbrane BiH gospodin Muhamed Smajić, a učesnici su članovi Odbora za izgradnju integriteta i borbu protiv korupcije u MO BiH, predstavnici Parlamentarne skupštine BiH predvođeni gospodinom Boškom Šiljegovićem, parlamentarnim vojnim povjerenikom BiH, predstavnici Generalnog inspektorata MO BiH, Misije OSCE u BiH i NATO Štaba Sarajevo.

Info – GI MO BiH

4 FOTO GALERIJA