Posjeta parlamentarnog vojnog povjerenika Šiljegovića i generalnog inspektora MO BiH Ahmića Centru za osnovnu obuku u Pazariću i KOiD-u OS BiH u Travniku

17.11.2022

Parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović i generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić posjetili su 16. novembra Centar za osnovnu obuku (COO) Pazarić i Komandu za obuku i doktrinu (KOiD) u Travniku.

Domaćin posjete na lokaciji Pazarić bio je komandant COO pukovnik Alem Kaplan, a na lokaciji Travnik komandant KOiD brigadir Slaven Blavicki i komandant Centra za profesionalni razvoj brigadir Hazrudin Hasagić.

Cilj posjete je, pored informiranja pripadnika ove komande njenih podređenih centara o funkcijama institucije Parlamentarnog vojnog povjerenika i sistema inspektora u MO i OS BiH, bio i sagledavanje stanja u istima, te mjera koje se provode u cilju realizacije obuke. Također, komandanti su brifirali i o drugim mjerama koje se preduzimaju u izvršenju zadataka i aktivnosti u okviru obuke kandidata za prijem u PVS, te polaznika kurseva koji se provode na lokacijama.

Prezentirane su težišne aktivnosti jedinica, a u okviru posjete lokacijama izvršen je i obilazak jedinica na obuci na terenu za obuku, prostorija za rad i smještaj ljudi i MTS-a, kao i sam krug lokacija i uređenost iste.

Izuzetan primjer i za svaku pohvalu su aktivnosti komandanata Komande za obuku i doktrinu, Centra za osnovnu obuku i Centra za profesionalni razvoj, kao i komandira jedinice, nadležnih starješina i voditelja kurseva, koji se provode u cilju izvršenja dodijeljenih misija. Tu svakako spadaju i priprema jedinice za obuku kandidata za prijem u PVS, te polaznika kurseva, obzirom da se preduzimaju sve neophodne mjere i aktivnosti iz nadležnosti komandanta, komandira i njihovih saradnika.

Iskazana je opredijeljenost da se nastave aktivnosti i uspješna saradnja u zaštiti ljudskih prava pripadnika MO i OS BiH između Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH i Generalnog inspektorata MO BiH, kao i afirmacije i brige o svim drugim pravima, uključujući i uslove života i rada pripadnika Ministarstvu odbrane BiH i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Info – GI MO BiH

3 FOTO GALERIJA