Analiza realizacije projekata MO BiH i CIDS-a za 2022/23. godinu

24.1.2023

Nadzorni odbor i Projektni timovi za implementaciju projekata Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine sa Centrom za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru – CIDS, kao i predstavnici norveškog Centra za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru, 23. januara 2023. godine u Domu OS BiH, održali su radni sastanak radi analize realizacije Akcionog plana implementacije projekta za 2022. godinu i usvajanja prijedloga Okvirnog akcionog plana implementacije projekta za 2023. godinu.

Cilj sastanka je bio izvršiti prezentaciju stepena realizacije Akcionog plana implementacije projekata sa Centrom za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru – CIDS za 2022. godinu i donošenje Okvirnog akcionog plana aktivnosti implementacije projekta sa Centrom za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru – CIDS za 2023. godinu.

Članovi Nadzornog odbora su izrazili zadovoljstvo stepenom realizacije aktivnosti u 2022. godini, te su zahvalili predstavnicima CIDS-a na kontinuiranoj pomoći. Izrazili su uvjerenje da će aktivnosti u okviru svih projekata biti nastavljene u skladu sa prijedlogom Okvirnog akcionog plana implementacije projekta za 2023. godinu.

Predstavnici CIDS-a također su izrazili zadovoljstvo stepenom realizacije aktivnosti u proteklom periodu, kao i izuzetnom saradnjom sa Nadzornim odborom i projektnim timovima.

Na sastanku su učestvovali generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić kao predsjedavajući Nadzornog odbora, pomoćnik ministra odbrane za upravljanje pеrsonalom Sead Muratović, pomoćnik ministra odbrane za nabavku i logistiku Borislav Jezeraškić i pomoćnik ministra za finansije i budžet Mišo Božičković, te članovi Nadzornog odbora i vođe projektnih timova.

Info – GI MO BiH

3 FOTO GALERIJA