Učešće predstavnika Ministarstva odbrane BiH na 118. sastanku AC/135 Panela A NATO kodifikacijskog sistema

23.9.2011

U periodu od 20.09. do 22.09. godine održan je 118. sastanak AC/135 Panela A NATO kodifikacijskog sistema (NCS) u sjedištu NATO Agencije za snabdijevanje i održavanja (NAMSA) u Luksemburgu.

U periodu od 20.09. do 22.09. godine održan je 118. sastanak AC/135 Panela A NATO kodifikacijskog sistema (NCS) u sjedištu NATO Agencije za snabdijevanje i održavanja (NAMSA) u Luksemburgu.

Predstavnik MO BiH, gosp. Aidin Smailbegović, podnio je izvještaj AC/135 Panelu A (NCS) o implementaciji NATO kodifikacijskog sistema u MO i OS BiH.

Tokom radnog dana predstavnik MO BiH imao je kratki razgovor sa gosp. Pierre-Yves Gouriou, predsjedavajućim AC/135 Panela A NCS, te mu se zahvalio na obezbijeđenju treninga za predstavnika MO i OS BiH u Centru za identifikaciju MO Francuske. Trening iz oblasti kodifikacije će biti realizovan u 2012. godini kroz Sporazum o bilateralno- odbrambenoj saradnji između MO Francuske i BiH.

Također, tokom sastanka AC/135 Panela A (NCS) potpisan je Memorandum o razumijevanju (MoU) za razmjenu kodifikacijski podataka između Nacionalnog kodifikacijskog biroa Danske i BiH. Potpisnici MoU su bili gosp. Aidin Smailbegović, ovlašteni predstavnik NCB BiH i gosp. Thorsten Jensen direktor NCB Danske uz prisustvo gosp. Pierre-Yves Gouriou, predsjedavajućeg AC/135 Panela A NCS.