Komanda za obuku i doktrinu

Načelnik štaba španjolske Komande za obuku i doktrinu posjetio Komandu za obuku i doktrinu u Travniku

20.12.2013

Komandu za obuku i doktrinu 18. decembra 2013. posjetili su brigadni general Amador Fernando Enseñat y Berea, načelnik štaba MADOC-a (španjolske Komande za obuku i doktrinu) i brigadir Augusto Martínez Segura, načelnik Odjela za međunarodne poslove MADOC-a. Delegaciju je primio brigadir Robert Sušac komandant KOiD, te načelnik štaba KOiD pukovnik Darijo Pajić i načelnik Odjeljenja obuke brigadir Hašim Škrijelj.

Komandant KOiD je održao informativni brifing te objasnio organizaciju, misiju i aktivnosti KOiD s posebnim akcentom na doprinos španjolskog EAT-TI u savjetovanju KOiD-a o aktualnim oblastima i pitanjima iz domena obuke i doktrine. Brigadir Sušac prisutne je upoznao sa realiziranim i planiranim aktivnostima pilot-projekta školovanja budućih oficira primljenih iz civilstva.

Svrha posjete delegacije španjolskog KOiD bila je upoznavanje s aktivnostima španjolskog EAT-TI (Savjetodavnog priključenog tima za unapređenje KOiD-a) te unapređenje saradnje sa komandom i jedinicama KOiD OS BiH.

Brigadni general Amador Fernando Enseñat y Berea je izrazio zadovoljstvo radom svih rotacija EAT-TI i velikim doprinosom KOiD-a integraciji tih timova u svakodnevne aktivnosti.

info-KOiD