SPP NG Maryland-BiH

Pripadnici OS BiH na obuci ABHO u Marylandu

13.6.2019

„Mil-to-Mil” (Vojska-vojsci) događaj na kome je učestvovalo pet pripadnika čete atomsko-biološko-hemijske odbrane (ABHO) Brigade taktičke podrške (brTP) i jedan pripadnik Komande za obuku i doktrinu (KOiD) Oružanih snaga BiH realiziran je u periodu od 30. maja do 12. juna 2019. godine u Marylandu. Neposredni domaćin pripadnicima OS BiH bila je 231. hemijska četa Nacionalne garde Maryland.

Aktivnost je realizirana kao nastavak uspješne saradnje OS BiH sa Nacionalnom gardom Maryland na polju razmjene iskustava i praktičnog znanja i vještina u oblasti odgovora na incidente u kojima su uključene potencijalno opasne hemijske materije i oružje za masovno uništenje.

Pripadnici 231. hemijske čete su pripadnicima OS BiH prenijeli znanje i iskustvo kada je riječ o otklanjanju posljedica ABH incidenta i podrške civilnim vlastima u organizaciji masovne dekontaminacije civilnog stanovništva. Kao poseban kuriozitet bio je obilazak fabrike u Baltimoru koja se bavi kupovinom, skladištenjem, distribucijom i prodajom opasnih hemikalija te obilazak fabrike prirodnog gasa u istom gradu.

Znanje i naučene lekcije tokom obuke pomoći će podizanju nivoa obučenosti pripadnika čete ABHO u svrhu pomoći civilnim strukturama u otklanjanju posljedica eventualnog ABH incidenta.

Info - VDP BiH u SAD

6 FOTO GALERIJA