Odluke

Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača za prodaju motornih vozila, broj: 11-16-4-1658-46/20 od 08.03.2021. godine; Zapisnik o radu komisije o radu i ocjeni ponuda za prodaju motornih vozila, broj: 11-16-4-1658-45/20 od 08.03.2021. godine

16.3.2021