Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge popravke hidro pumpe i hidromotora za pogon radnog alata na deminerskim mašinama MH-05F za potrebe MO i OS BiH broj: 11-03-26-2781-8/20, od 09.03.2021.

16.3.2021