Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanja agencijskih usluga organizovanja službene večere i smještaja za članove delegacije R. Slovenije na prostoru BiH broj: JN1 11-03-26-2-3/21, od 10.03.2021.

19.3.2021