Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba (klasa VI) za 2021. godinu – Katolički tjednik i Direktorij za potrebe zaposlenih u Ministarstvu odbrane BiH i OS BiH katoličke vjeroispovjesti broj: JN1 11-03-26-22-4/21, od 09.04.2021.

15.4.2021