Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba (klasa VI) za 2021. godinu – Svjetlo riječi za potrebe zaposlenih u Ministarstvu odbrane BiH i OS BiH katoličke vjeroispovjesti, broj: JN1 11-03-26-23-4/21, od 14.04.2021.

23.4.2021