Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba (klasa VI) za 2021. Crkva na kamenu, za potrebe zaposlenih u Ministarstvu odbrane BiH i OS BiH katoličke vjeroispovjesti broj: JN1 11-03-26-36-4/21, od 27.04.2021.

29.4.2021