Vijesti

Zamjenik ministra odbrane BiH Mijo Krešić posjetio komande i jedinice OS BiH stacionirane u kasarni „Kozara“ u Banjoj Luci

26.4.2021

Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mijo Krešić posjetio je 26. aprila 2021. godine komandu 6. pješadijske brigade OS BiH, Brigadu zračnih snaga i protivzračne odbrane, kao i Komandu za podršku u Banjoj Luci.

Nakon predaje raporta, komandant 6. pješadijske brigade OS BiH brigadir Radovan Jović izvijestio je zamjenika Krešića o trenutnom stanju popune, kao i o stanju naoružanja i vojne opreme. Utvrđeni su nedostaci koji značajno ometaju odvijanje rada i života profesionalnih vojnih lica na lokacijama razmještaja ove brigade, ali su uočeni i pomaci u realizaciji prethodno utvrđenih ciljeva ka povećanju standarda života i rada pripadnika 6. pješadijske brigade.

U Brigadi zračnih snaga i protivzračne odbrane, zamjenika Krešića dočekao je komandant brigade brigadir Janko Petrušić. Komandant Petrušić je upriličio informativni brifing i zamjenika ministra informirao o modernizaciji i mogućnosti zanavljanja sa novim letjelicama u budućnosti, koje su i definirane dokumentom „Pregled odbrane“. Prioritet brigade je podrška  civilnim strukturama i podrška pješadijskim brigadama, kao i učešće u NATO vježbama i obukama. Problemi su u zanavljanju pilotskog kadra i raspoloživost letjelica. Visok trošak remonta helikoptera doveo je do toga da je svega pet letjelica operativno i zbog toga je potrebno sistemski reagirati na ove izazove.

Zamjenik Krešić susreo se i sa komandantom Komande za podršku generalmajorom Markom Stojčićem, koji ga je informirao o trenutnim aktivnostima na realizaciji utvrđenih planova u Komandi za podršku OS BiH, naglasivši osiguravanje svih neophodnih aktivnosti za vježbu „Immediate Response 2021“. Komanda za podršku organizira i nadzire obuku profesionalnih vojnih lica, obuku za mirovne misije, nadzire školovanje pripadnika OS BiH u inostranstvu, a sve s ciljem što kvalitetnijeg odgovora postavljenim zadacima.

Zamjenik ministra Krešić zahvalio se na prijemu i naglasio trenutne aktivnosti koje se odvijaju u MO BiH, kao i važnost učešća na predstojećim vježbama. Istakao je da MO BiH iz okvira svoje nadležnosti provodi aktivnosti iz Programa reformi koje je Ministarstvo odbrane dostavilo Komisiji za saradnju sa NATO-om,  kako je i definirano Planom rada MO BiH.

Info – 6. pbr

5 FOTO GALERIJA