Vijesti

Sastanak Zajedničkog odbora za sukcesiju pokretne i nepokretne imovine za Aneks A Sporazuma o pitanjima nasljedstva bivše SFRJ

26.5.2021

Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za politiku i planove Mijo Krešić učestvovao je 26. maja 2021. godine na drugom video sastanku Zajedničkog odbora za sukcesiju pokretne i nepokretne imovine za Aneks A Sporazuma o pitanjima nasljedstva bivše SFRJ, na kojem su učestvovali predstavnici R. Srbije, R. Hrvatske, R. Slovenije i R. Sjeverne Makedonije.

Na sastanku se diskutiralo o zahtjevima prema državama sukcesorima po pitanju pokretne i nepokretne imovine bivše SFRJ, sa posebnim akcentom na kulturna dobra te vojnu imovinu.

Sve države sukcesori izrazile su spremnost na razgovore i rješavanje ove vrste pitanja u budućem periodu.

Domaćin sljedećeg sastanka Zajedničkog odbora bit će Republika Hrvatska krajem ove godine, dok će domaćin četvrtog sastanka biti Bosna i Hercegovina.

 

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba


3 FOTO GALERIJA