Vijesti

MO i OS BiH insistiraju na poštivanju etičkog kodeksa od strane svojih pripadnika

27.5.2021

Zbog nedoličnog ponašanja pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Vahida Hote, koji je zloupotrebom društvene mreže Facebook vrijeđao novinara portala „Prometej.ba“ Eldina Hadžovića, Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH je nanesena šteta po ugled.

Nakon poduzetih mjera na utvrđivanju relevantnih činjenica, ustanovljeno je da je imenovani počinio težu povredu vojne discipline te mu je u skladu sa važećim podzakonskim aktima izrečena disciplinska kazna “Zaustavljanje i napredovanje u službi i unapređenju u trajanju od jedne godine“.

U vezi sa navedenim, MO i OS BiH još jedanput izražavaju žaljenje zbog ovog čina i upućuju riječi izvinjenja novinaru Eldinu Hadžoviću i udruženju “BH Novinari”.

MO i OS BiH insistiraju na poštivanju Etičkog kodeksa ponašanja od strane svih pripadnika i svaku povredu istog će strogo sankcionirati.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba