Vijesti

Održana prezentacija Bosne i Hercegovine na Regionalnom info-danu u SR Njemačkoj

25.5.2021

U organizaciji Komandno-štabne škole u SR Njemačkoj (LGAI), pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine major Radinko Dujković održao je 25. maja 2021. godine prezentaciju Bosne i Hercegovine na Regionalnom info-danu pod nazivom „Zapadni Balkan“.

Ova aktivnost je ustaljena praksa na ovoj najvećoj vojnoj ustanovi za obrazovanje vojnih oficira u SR Njemačkoj te je obaveza svakog polaznika da predstavi svoju zemlju iz koje dolazi. Kroz prezentaciju predstavljene su historijske, kulturne i druge znamenitosti BiH, kao i strukturalni sistem države i podjela odgovornosti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, nastanak i struktura OS BiH, zadaci i aktivnosti, kao i međunarodno učešće u misijama.


Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,