Vijesti

14. Konferencija načelnika odbrane / generalštabova zemalja Balkana

1.6.2021

Oružane snage Bosne i Hercegovine domaćin su ovogodišnje 14. Konferencije načelnika odbrane/generalštabova zemalja Balkana o vojnoj saradnji (Forum B-9), koja će biti realizirana u periodu od 7. do 9. juna 2021. godine u Sarajevu.

Konferencija načelnika odbrane/generalštabova zemalja Balkana o vojnoj saradnji predstavlja izuzetno važnu inicijativu za jačanje multinacionalne vojne saradnje u regionu kojom se potvrđuje želja za jačanjem regionalne saradnje između oružanih snaga, sa ciljem promocije regionalne stabilnosti i sigurnosti, kao i jačanju već uspostavljenih i traženju novih mehanizama saradnje u regiji Balkana.

Članice B-9 foruma su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska. Pored predstavnika zemalja članica, kao gosti ovogodišnje konferencije će učestvovati i predstavnici Vojnog komiteta NATO-a, Vojnog komiteta EU, Združene komande NATO snaga u Napulju, Komande američkih snaga u Evropi, kao i predstavnici zemalja posmatrača, odnosno predstavnici Oružanih snaga Hrvatske i Slovenije.

Info – ZŠ OS BiH