Vijesti

Radionica za pripremu Godišnjeg izvještaja o realizaciji Plana integriteta i borbe protiv korupcije MO BiH za 2020 - 2021. godinu

9.6.2021

U organizaciji Generalnog inspektorata MO BiH od 7. do 11. juna 2021. godine održava se radionica čiji je zadatak priprema Godišnjeg izvještaja o realizaciji Plana integriteta i borbe protiv korupcije MO BiH za period 2020 - 2021. godine i analiza zakonskih propisa koji reguliraju rad zaposlenih u MO i OS BiH s ciljem sprečavanja eventualno štetnog uticaja na njihov rad.

Radionici su pored predstavnika GI MO BiH, kao članovi Ekspertne grupe za implementaciju politike integriteta, smanjenja rizika i borbe protiv korupcije, prisustvovali i predstavnici organizacionih cjelina MO BiH, ZŠ OS BiH i predstavnik Centra za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru (CIDS) uz čiju podršku je ista i održana.

Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za politiku i planove Mijo Krešić, koji je ujedno i predsjedavajući Odbora za integritet MO BiH, je 9. juna 2021. godine posjetio tim koji je radio na predmetnim zadacima i tom prilikom istakao važnost svih aktivnosti koje se poduzimaju u cilju jačanja mjera integriteta i borbe protiv korupcije, dajući jasnu podršku u iznalaženju pravilnog pristupa u realizaciji obaveza iz navedene oblasti.

Generalni inspektor brigadni general Mirsad Ahmić upoznao je zamjenika ministra odbrane Krešića o aktivnostima koje se provode na radionici, ciljevima i predstojećim obavezama u realizaciji predmetnih zadataka.

Info - GI MO BiH